میزبانی به روش دانشجویی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/19
 جشنواره قرآن و عترت مهمترین فعالیت فرهنگی در دانشگاه ها
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/19
برگزاری جلسه شورای فرهنگی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/17
خبرنامه شماره 38 معاونت آموزشي
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/17
برگزاری کارگاه ثبت بیمار ی ها و پیامدهای سلامت
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/12
صدای رادیو مف دا
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/12
 انتشار اولین رادیو مف دا دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/12
 دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین آزادانه تبادل نظر کردند
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/12
اطلاعیه بیست ویکمین مراسم ازدواج دانشجویی سال تحصیلی 98-97
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/9/7
 جشنی با رنگین کمانی از ادیان مختلف در دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/30