برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش، کارآزمایی بالینی و نشر در انتشار آثار پژوهشی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/26
دومین نشست ضیافت اندیشه با موضوع معرفت شناسی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/26
برگزاری ژورنال کلاب گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/18
دومین جلسه کارگاه تولید محتوای الکترونیکی  برگزار گردید.
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی _فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/13
کنفرانس علمی یک روزه
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی _فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/12
کنفرانس علمی یک روزه نحوه احیاء با مایعات ، خون و فرآوردهای خونی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/7
اولین مسابقه ایده پردازی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی _فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/4
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین مهمان امام رضا(ع) شدند.
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/4
کسب مجوز ایجاد کانون خیریه دانشجویی-فرهنگی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/4
برگزاری نشست هم اندیشی و جلسه توجیهی با مربیان کاراموزی در بیمارستان
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/11/24
بهره برداری مجتمع آموزشی فرهنگی امام علی(ع) به مناسبت دهه مبارک فجر
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/11/18