صفحه اصلی > اخبار 


نسخه چاپي       ارسال به دوست

 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین ـ معاونت آموزشی

جلسه رفع نواقص ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان

بیمارستان، مسئول EDC و مسئول برنامه ریزی گروه پرستاری برگزار گردید که در آن 9 محور اصلی ارزشیابی و در راستای استفاده از تجارب همکارانی که در اعتباربخشی قبلی بیمارستان شرکت داشته اند و برطرف کردن نواقص موجود، جلسه ای با حضور معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان، مسئولین واحد توسعه آموزش بالینی و پژوهشی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید که در نیمه اول تیر ماه خودارزیابی توسط این تیم از مستندات موجود بعمل آید. همچنین اهداف چشم انداز پنج ساله آینده بیمارستان در حوزه آموزش و پژوهش تنظیم گردید

١٤:٥٧ سه شنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٧ / شماره: ٤٠٠٠ / تعداد نمایش: 59 / گروه خبری: -