کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی 


مدرس: جناب آقای ناصر ولائی 

 

تاریخ برگزاری:26 و 27 بهمن 1396

 

محل برگزاری: معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

محتوای کارگاه

 

لیست حاضرین

 

برنامه زمانبندی کارگاه

 

ارزشیابی کارگاه

 

تاییدیه کارگاه