برگزاری نشست هم اندیشی و جلسه توجیهی با مربیان کاراموزی در بیمارستان
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/11/24
بهره برداری مجتمع آموزشی فرهنگی امام علی(ع) به مناسبت دهه مبارک فجر
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/11/18
بازدید ارزیاب بیرونی اعتباربخشی از  مرکز آموزش مداوم دانشکده
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/11/15
کارگاه جستجوی در منابع الکترونیک
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1397/11/15
پذیرش دانشجوی فوریت پزشکی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/14
برگزاری کارگاه  نحوه نگارش طرح درس برای مربیان کارآموزی بیمارستان
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/14
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود فوریت های پزشکی
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/10
برگزاری کارگاه تولید محتوای الکترونیکی  (ویژه اعضای هیات علمی)
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/9
برنامه آموزشی گروهها تحصیلی نیم سال تحصیلی دوم 98-97
معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/7