شرح وظایف مسئول روابط عمومی

1-   پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.

2-  عکاسی از مراسم ها , جشن ها , افتتاحیه , نمایشگاه ، همایش ها و جلسات

3- بروز رسانی وب سایت سازمان  و قرار دادن اخبار روزانه در دو سایت مفدا و معاونت آموزشی

4-انتشار مستمر اطلاعات و اخبار سازمان از طریق وب سایت سازمان

5- ارسال پیامک به درخواست واحد ها  و تایید امور اداری

6- تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان و دانشجویان برای ارسال پیامک

7- شرکت در جلسه هماهنگی مراسم یا مناسبتها

8- صدور اطلاعیه ها ی مورد نیاز بر حسب شرایط

9- شرکت در کارگاه ها و کلاس هاس های آموزشی جهت افزایش توانمندی