اخبار > برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان


نسخه چاپي       ارسال به دوست

 

معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان

پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان با حضور اعضای شورا در محل سالن کنفرانس معاونت اموزشی بیمارستان برگزار شد.

بررسی و تصویب نهایی سه طرح پژوهشی بالینی و همچنین تعریف وابستگی سازمانی(affiliation ) برای مقالات برگرفته از طرحهای مصوب در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

دکتر احمد صادقی معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان با بیان اینکه از این پس درج وابستگی سازمانی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برای تمام طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی بیمارستان الزامی است، ابراز نمود که نظر به مصوبه شورای پژوهشی بیمارستان و همچنین در راستای دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در بیمارستان، مقرر گردید در خصوص تمام مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی بیمارستان (اعم از مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مقالات داخلی و یا بین المللی و همچنین مقالات ارسالی برای همایش ها، کنگره ها و ...) ، وابستگی سازمانی(Affiliation) بصورت ذیل نگاشته شود:

برای مقالات فارسی:

واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پزشکی اسفراین ، اسفراین، ایران

برای مقالات انگلیسی:

Clinical Research Development Unit, Imam Khomeini Education, Research and Treatment Center, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran.

 دکتر صادقی همچنین افزود: در خصوص تمام مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی بیمارستان (اعم از مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مقالات داخلی و یا بین المللی) بایستی در قسمت تقدیر و تشکر(Acknowledgement) حتما از فعالیت ها، همکاری ها و مشاوره های ارائه شده توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان تشکر گردد. (نمونه ای از نحوه نگارش این قسمت در ذیل آورده شده است)

برای مقالات فارسی:

نویسندگان برخود لازم می دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام خمینی (ره) ,وابسته به دانشکده علوم پزشکی اسفراین جهت ( ارائه خدمات مشاوره و ....)  تقدیر و تشکر نمایند.

برای مقالات انگلیسی:

The authors would like to acknowledge the Clinical Research Development Unit (CRDU) for (consulting ...), Imam Khomeini Education, Research and Treatment Center, Esfarayen Faculty of Medical Sciences

١٢:٥٣ دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨ / شماره: ٥٨٣٤ / تعداد نمایش: 453 / گروه خبری: اخبار معاونت آموزشی