کارشناس امور فرهنگی

زهرا حاتمی جوشقان

1-      ترویج و اشاعه فرهنگ ورزش همگانی

2-     تشکیل تیم های ورزش قهرمانی

3-     عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و باشگاههای خصوصی به منظور استفاده ازفضای های ورزشی.

4-     جذب مربيان مجرب جهت كلاس‌هاي آموزشي فوق برنامه و تيم‌هاي ورزشي دانشجويان.

5-     برگزاری تمرینات تیم های ورزشی

6-     برگزاری کلاس های فوق برنامه ورزشی

7-     برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

8-    تنظیم برنامه سالن های ورزشی

9-     مسئولیت فنی و اجرائی مسابقات و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

10-    تعامل با واحدهای تابعه دانشگاه و ادارات دیگر در خصوص ورزش

11-    نظارت و مراقبت از تجهیزات ورزشی دانشگاه

12-   تهیه تقویم ورزشی سالیانه

13-  درخواست تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشکده و دانشجویان

 

ایمیل: Zahra_hatami1368@yahoo.com

شماره تماس: 09157786017-37222469-37236891