معرفی مدیر آموزش و تحقیقات

                                                         معرفی مدیر آموزش                                                                       

                                     مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی :   محمود مرحمتی                                                     

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 

marhamati.m@esfrums.ac.ir : پست الکترونیک

         تلفن: 05831550640

شرح وظایف

- نظارت ‌بر حسن ‌اجراي ‌قوانين‌ و مقررات ‌آموزشي ‌در اداره‌ کل ‌آموزش و دانشکده‌ها ی تابعه از پذیرش تا دانش آموختگی کلیه دانشجویان دانشگاه

- نظارت بر کلیه مکاتبات ورودی و خروجی آموزش کل، پیگیری مکاتبات با هیات رئیسه و هیات امنای دانشگاه

- نظارت بر انجام امور فرآیند نظارت بر کلیه امور دانش آموختگان ( شامل صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات ، دانشنامه ، تاییدیه تحصیلی و ... )

- نظارت بر امور پورتال های سازمان سنجش ، وزارت متبوع و نرم افزار سما

- نظارت بر تدوین و به روز رسانی سایت و فرآیندهای اداره کل آموزش

- نظارت برامور نقل و انتقالات و تغییر وضعیت های دانشجویان

- نظارت برامور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان وصدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان

- نظارت بر برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه ، پیش کارورزی و صلاحیت بالینی

- نظارت بر به روز رسانی شیوه نامه اخذ شهریه از دانشجویان شهریه پرداز

- برنامه ریزی و مدیریت دبیرخانه های شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ، کمیسیون موارد خاص دانشگاه،کمیته منتخب ، کمیته هماهنگی 

- برنامه ریزی  امور آموزشی با ادارات آموزش دانشکده ها، جلسات داخلی مدیریت امور آموزشی ، مشارکت در کمیته منطقه ای ، شورای دانشگاه ، شورای دانشجویی                  

 - هماهنگی جهت تهیه وتنظیم آمار واطلاعات رشته های مختلف وارسال آنها به مراجع ذیصلاح

- هماهنگی با ستاد شاهد وایثارگر جهت حل مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد

 - هماهنگی و برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه و تنظيم دستور جلسات آن

 - ارزشیابی عملکرد کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی در تمامی زمینه های لازم برای بهبود عملکرد آنان و به روز رسانی تقسیم کار و شرح وظایف کارکنان