اهداف و رسالت

 

مدیریت آموزش و تحقیقات

 

  • اهداف و رسالت

مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پزشکی اسفراین در راستای ارائه مطلوبترین خدمات آموزشی در بدو پذیرش، حین تحصیل و پس از دانش آموختگی خود را در قبال نیازهای جامعه و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و ماندگار مسئول دانسته و بر آن است که با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های علمی و تخصصی اساتید، مدیران ارشد، کارکنان و دانشجویان در راستای برنامه های کلان آمایش سرزمینی کشور و هم جهت با رسالت دانشکده علوم پزشکی در ارائه خدمات آموزشی گامی موثر بردارد.