مدیریت آموزش

معرفی مدیریت امور آموزش و تحقیقات

 

مدیریت امور آموزش در دانشکده نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و تضمین کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان دارد .این مدیریت یکی از واحد های تابعه معاونت آموزشی می باشد و کلیه امور آموزشی دانشجویان را از ثبت نام تا فراغت از تحصیل و پس از آن تا تحویل تائیدیه و مدارک تحصیلی به دانش آموختگان برعهده دارد و هدف کلی آن ارائه بهتریت خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان می باشد. اداره کل آموزش همزمان با ایجاد دانشکده علوم پزشکی در سال 1390 تاسیس شد .

 

معرفی مدیر آموزش و تحقیقات

معرفی مدیر:

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی :  محمود مرحمتی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیک

تلفن: 05831550640