واحد نظام وظیفه

واحد نظام وظیفه

  • معرفی کارشناس واحد نظام وظیفه :

کارشناس اداره آموزش :صغری کمالی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

تلفن: 05831550632

شرح وظايف:

  1. انجام امور مربوط به نظام وظیفه و معافیت تحصیلی دانشجویان آقا
  2. مسئول سامانه خروج از کشور
  • فرم های مربوطه
  1. فرم درخواست معافیت
  2. فرم تعهدنامه مشمولین