اداره مشاوره و سلامت روان

معرفی اداره مشاوره

مرکز مشاوره دانشکده علوم پزشکی اسفراین با استفاده از نيروي انساني مجرب ومتعهد و رعايت اصول علمي و اخلاقی به ارائه خدمات روانشناسی،غربالگری ،سنجش ، تشخیص روانشناختی، روان درمانی و آموزش روانشناختی و مشاوره (فردی ، گروهی و تحصیلی) به دانشجویان پرداخته و با بهبود مستمر كيفيت خدمات ،تكيه بر قانون مداري و عدالت محوري در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانشناختی دانشجویان و خانواده آنها گام برمی دارد.

خدمات قابل ارائه در مرکز مشاوره دانشکده

خدمات سنجشی و تشخیصی و تشکیل پرونده سلامت روان مرکز مشاوره دانشکده غربالگری و ارزیابی جامع روانشناختی و تشخیصی برای دانشجویان و مراجعان در بدو ورودو در دوران تحصیل را بطور مداوم ارائه می دهد. انجام آزمونهای روانشناختی فردی ومصاحبه تشخیصی برای تعیین مشکلات و توانایی های هوشی و تحصیلی،عملکرد رفتاری،هیجانی،اجتماعی وتشخیص مشکلات و اختلالات روانشناختی صورت خواهد گرفت.

سنجش و غربالگری اولیه و مداوم و تشخیص موارد ارجاعی در زمینه های:

 •  اختلالات خلقی و هیجانی ( به عنوان مثال، افسردگی، اضطراب،خشم، ....)

 • اختلالات اضطرابی (مثل وسواس ، اضطراب فراگیر ...)

 • اختلالات اعتیادی و مصرف مواد

 • اختلالات رشدی و مشکلات تحصیلی( مثل افت تحصیلی، بیش فعالی همراه با کمبود توجه ،اختلال یادگیری ...)

 •  مشکلات رفتاری(به عنوان مثال اختلال سلوک، پرخاشگری..)

 • اختلالات شخصیت و سازگاری

 •  اختلالات خوردن

 • توانایی های هوشی وشخصیت

 • ................................

خدمات مشاوره و روان درمانی

خدمات مشاوره و روان درمانی برای دانشجویان و خانواده های آنها که درحال مقابله باطیف گستردهای ازمشکلات موجود هستند ارائه می گردد.هدف آن کمک به دانشجویان و مراجعان است تا رفتارها،شناخت ها، هيجان ها و يا ساير ويژگي هاي شخصي خود را، در جهت مطلوب تغيير دهند. در زیر شرح مختصری از برخی از خدمات ضروری برای دانشجویان دانشگاه ارائه می شود.

 • اضطراب

 •  افسردگی

 •  مشکلات مرتبط با سلامت روان

 •  نگرانی های و مهارت های ارتباطی (عاشقانه و دوستی)

 • رفتارهای کنترل عادت (پورنوگرافی، مصرف مواد)

 •  احساس عزت نفس پا یین

 •  اختلال های روانپزشکی

 •  مشکلات هویت جنسیتی

 •  سوالات مربوط به جنسیت و گرایش جنسی

 • مشکلات تحصیلی و دانشگاهی

 •  اختلاف خانوادگی

 •  احساسات شدید استرس

 • غم و اندوه و تنهایی

 •  افکار خودکشی

اهداف سازمان

 1. کمک به دانشجویان در شناخت بهتر خود ( استعدادها ، توانایی ها ، رغبت ها ، ارزش ها ، افکار ، به منظور ارتقای سطح فکر و اعتلای هر چه بیشتر توانمندی ها

 2. کمک به دانشجویان در انتخاب و تصمیم گیری های مهم زندگی (مانند تصمیم گیری در زمینه رشته تحصیلی ، انتخاب همسر ، شغلی ، امور اجتماعی و...

 3. کمک به رشد توانائی ها و استعدادهای بالقوه و توسعه خلاقیت های دانشجویان و به کارگیری این قابلیت ها در تعالی فرد و اجتماعی

 4.  کمک به دانشجویان در بهبود سازگاری فردی ، خانوادگی ، روابط زناشویی و...

 5. کمک به پیشگیری از بروز مشکلاتی که می تواند سرمنشاء ایجاد اختلال های عمیق عاطفی - شناختی باشد.

 6. تلاش برای درمان نارسائی ها و اختلاهای عاطفی – شناختی و هیجانی ایجاد شده.

 7. کمک به دانشجویان در فراگیری مهارت های لازم برای برقراری روابط سالم با افراد دیگردر محیط های مختلف اجتماعی.

 8. کمک به دانشجویان به منظور کسب مهارتهای لازم برای مواجهه با تحولات ناشی از رشد و ارضاء سالم نیازها.

 9. کمک به دانشجویان برای شناخت و پذیرش ارزشهای حاکم بر جامعه و شناسایی و تحلیل هیجان های بازدارنده از پذیرش و عمل به این ارزشها.

 10. کمک به ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان.

 11. رفع موانع موجود در ادامه موفقیت آمیز تحصیلات دانشگاهی.

 12. کمک به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل مشکلات تحصیلی و آموزشی دارند.

 13. کمک به دانشجو جهت سازگاری با شرایط و مقتضیات زندگی دانشجویی.