معرفی مدیر آموزش

 

معرفی مدیر آموزش و تحقیقات

  • معرفی مدیر:

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی :  محمود مرحمتی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیک : marhamatim@gmail.com

تلفن: 05831550640