اداره آموزش

اداره آموزش

  • معرفی رئیس اداره آموزش:

سرپرست اداره آموزش :   سمیه دلرحمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک:education@esfrums.ac.ir

تلفن: 05831550605

 

  • شرح وظایف:

- هماهنگی کلیه امور محوله به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و  نظارت بر حسن اجرا

- همکاری و همفکری در خصوص رفع مشکلات آموزشی ادارات آموزش دانشکده های تابعه و مسائل آموزشی دانشجویان

- همکاری دررفع اشکالات موجود در نرم افزار مدیریت آموزشی (سما ) با همکاری مدیریت انفورماتیک معاونت آموزشی

- نظارت بر دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

- انجام امور مربوط به پورتال آزمون سراسری ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد

- هماهنگی ، مشارکت و نظارت بر برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه ، پیش کارورزی و صلاحیت بالینی

- دبیر جلسات داخلی و کمیته هماهنگی مدیریت امور آموزشی با ادارات آموزش دانشکده ها

- نظارت بر تدوین و به روز رسانی فرآیندهای اداره کل آموزش

- نظارت بر به روز رسانی سایت مدیریت امور آموزشی

- نظارت بر عملکرد کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی در تمامی زمینه های لازم برای بهبود عملکرد آنان