سامانه آموزش مجازی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در طی سال های گذشته اقدامات ارزنده ای در طراحی و ارائه انواع روش های یادگیری الکترونیکی انجام داده اند. با این وجود سرعت رشد و توسعه آموزش های مجازی در جهان بسیار زیاد بوده و دستیابی به آخرین دستآوردهای جهانی و ارتقای کیفی و کمی آن بر اساس استانداردهای جهانی و هم گام با دانشگاه های معتبر خارج از کشور و کسب مرجعیت علمی این شاخه از علم در منطقه، مستلزم ایجاد مجموعه ای پویا با فعالیت اختصاصی در زمینه آموزش مجازی می باشد. 

 امروزه آموزش علوم پزشکی با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی با چالش های مهمی روبروست. تغییر در سیستم های ارائه خدمات مراقبت سلامت و پیشرفت های ایجاد شده در پزشکی، همگی باعث افزایش میزان خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها در زمینه ارائه خدمات درمانی و در نتیجه آن، صرف زمان کمتر در مقوله آموزش شده است. این تغییرات در محیطی ایجاد شده که تجربیات بالینی دانشجویان پزشکی نیز در طی دوران تحصیل به شدت تغییر کرده است که نشان دهنده نیاز به تغییر در رویکردهای آموزش پزشکی هستند. از طرفی ورود بیش از پیش حیطه های جدید علم به برنامه درسی موجود و نیاز به استفاده از پیشرفت های تکنولوژیک در روش های تدریس قدیمی موجب شده که روز به روز تمایل به حرکت از آموزش های سنتی معلم-محور، به روش های دانشجو-محور که یادگیری را در کنترل دانشجو قرار دهد، بیشتر شود. دانشگاه علوم پزشکی مجازی در همین راستا و بر اساس سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به منظور تحقق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی تاسیس شده است. 

محتواها و فیلمهای آموزشی بارگزاری شده در سایت دانشکده می تواند کمک موثری به درک موضوعات آموزشی گردد. لذا دانشجویان گرامی می توانند از فایلهای موجود استفاده نمایند.

 حوزه های اصلی فعالیت این دانشگاه عبارتست از: 

- تربیت نیروی انسانی و محققان متخصص و متعهد در رشته‌های علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی كشور در ارتباط با فضای مجازی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D). 

- تولید علم و فناوری در حیطه علوم فضای مجازی در سلامت، از طریق انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای 

- ارائه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به همراه حجم غنی از محتواهای الکترونیکی به دانشگاه های کشور. 


اهداف اصلی تشکیل این دانشگاه عبارتند از: 

- تدوین برنامه های درسی، راه اندازی رشته های مرتبط با فضای مجازی 

- ایجاد تحول در آموزش علوم پزشکی از طریق توسعه آموزش مجازی در کشور برای دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

- تعاملات منطقه ای و بین المللی اساتید به منظور دستیابی به آخرین دستاوردهای آموزش مجازی و کسب مرجعیت علمی 

- فراهم سازی بستر سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته مناسب برای ارائه آموزش های مجازی از طرف دانشگاههای بزرگ در جهت کمک به سایر دانشگاه های علوم پزشکی 

ورود به سامانه آموزش مجازی